Company Logo

Wyniki dodatkowej rekrutacji do programu stypendialnego

          Na podstawie Regulaminu programu stypendialnego w ramach projektu „Szkolna Pracownia Sukcesu III” dla uczniów szczególnie uzdolnionych komisja w składzie:

przewodniczący:      Jan Radziszewski

członkowie:               Małgorzata Kosińska i Ewa Czerwieniak

              postanawia  przyznać stypendium następującym uczniom:

  1. Grudzińska Julia kl. IVA
  2. Wieliczko Miłosz kl. IVA
  3. Małyszko Oliwia kl. IVB
  4. Walczak Julia kl. V A
  5. Najduch Lena kl. V A
  6. Jędryczko Szymon kl. VI A
  7. Waśniewska Maja kl. VII A
  8. Rabiczko Marcin kl. VII A
  9. Kierzkowska Emilia kl. VIIIB       

        Wyżej wymienieni uczniowie spełniają wymagania formalno-prawne do uzyskania stypendium. Osiągnęli największą ilość punktów przyznanych za wyniki w nauce oraz za inne osiągnięcia.  Uczniom klas IV – VI przyznano stypendium w wysokości 500,00zł miesięcznie (słownie: pięćset złotych) a uczniom klas VII – VIII w wysokości 800,00zł miesięcznie (słownie: osiemset złotych). Stypendium zostało przyznane na 6 miesięcy – od stycznia 2023 do czerwca 2023r.

W związku z niewyczerpaniem limitu przyznanych stypendiów dyrektor ogłosi nabór uzupełniający.

 

Pierwszaki w Akademii Bezpiecznego Puchatka

  Jak co roku, tak i w bieżącym, nasza szkoła przystąpiła do Akademii Bezpiecznego Puchatka. Jest to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów klas pierwszych szkół podstawowych, obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w szczególności: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie.

Podsumowaniem realizacji programu będzie udział naszych uczniów w Ogólnopolskim Teście Wiedzy o Bezpieczeństwie, który mogą wykonać razem ze swoimi rodzicami logując się na stronie https://akademiapuchatka.pl/test-bezpieczenstwa/

Poniżej fotorelacja z zajęć, które z najmłodszymi uczniami naszej szkoły przeprowadziła pedagog Małgorzata Kosińska

Czytaj więcej...

AKCJA-REAKCJA W BIBLIOTECE: DZIEŃ KOBIET

8 marca z okazji Dnia Kobiet w szkolnej bibliotece została przeprowadzona kolejna akcja czytelnicza: kartka okolicznościowa za wypożyczenie książki.  W tym dniu dzieci zdecydowanie chętniej korzystały z księgozbioru bibliotecznego. W zamian otrzymywały ozdobną kartkę z życzeniami, którą mogły wręczyć swoim paniom, koleżankom lub mamom.

Niektóre z nich pamiętały też o paniach w bibliotece  i wręczyły im samodzielnie wykonane kartki i życzenia!   

DZIĘKUJEMY!    

Czytaj więcej...

Dzień Kobiet w naszej szkole

8 marca 2023 r. jak co roku w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Kobiet. W klasach były tulipany, upominki dla dziewczynek, wyjazdy, nawet panowie nauczyciele sprawili swoim koleżankom słodką niespodziankę wraz z tulipanem dla każdej z pań. Z pomysłu SU tego dnia wszystkie dziewczynki i panie ubrały spódniczki lub sukienki.

 

Czytaj więcej...

Spotkanie z panią pielęgniarką w kl.III B

We wtorek 7 marca 2023r. w naszej klasie odbyło się spotkanie edukacyjne z panią pielęgniarką. Spotkanie miało na celu propagowanie zdrowego stylu życia oraz przekonanie, że stan naszego zdrowia w dużej mierze zależy od nas samych. Pani pielęgniarka zaprezentowała piramidę żywieniową. Objaśniła, że zdrowa żywność to wszelkie produkty spożywcze , potrzebne do zaspokojenia podstawowych potrzeb pokarmowych człowieka. Dzieci z zaciekawieniem słuchały i zadawały pytania. Zdobyły wiele cennych informacji. Serdecznie dziękujemy pani Anecie za podzielenie się swoją wiedzą.

 

 

 

OPŁATA ZA OBIADY W MARCU

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

Opłata za obiady za marzec 2023r. wynosi po 253 zł.
 Prosimy o wpłaty do 10 dnia każdego miesiąca  na konto nr:

Szkoła Podstawowa w Młynarach 26 1020 1752 0000 0702 0160 7993

KONKURS NA KWIAT PRZESTRZENNY