Company Logo

Dla nauczyciela

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Młynary

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Młynary zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze.

Zebranie odbędzie się 15 marca 2017 - (środa) o godzinie 17.00 w budynku Zespołu Szkół w Młynarach. Zapraszamy członków Stowarzyszenia oraz osoby zainteresowane.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci
i Młodzieży Gminy Młynary:

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór przewodniczącego zebrania.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu.

5. Wybory do nowych władz Stowarzyszenia.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad. 

 prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Młynary

Anna Kołodziej-Rabiczko

Między nami kobietami- spotkanie profilaktyczne

W środę 22 lutego 2017r. odbyło się spotkanie dziewczynek z kl. V-VI SP z prelegentką- p. Małgorzatą Siwko na tematy profilaktyczne , dotyczące zmian zachodzących w organizmie  kobiety oraz dbania o higienę osobistą pt: "Między nami kobietami". Prowadząca miała przygotowaną prezentację multimedialną oraz materiały dydaktyczne dla uczennic. Spotkanie odbyło się w ramach realizacji Programu Profilaktycznego szkoły.

Walentynkowo-karnawałowe zabawy w Zespole Szkół w Młynarach

17 lutego 2017r. w Zespole Szkół w Młynarach odbyły się walentynkowo-karnawałowe zabawy dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Uczniowie naszej szkoły bawili się przy dobrej muzyce i pięknej dekoracji.

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE Z WIZYTATORAMI

Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Elblągu Małgorzata Adamowicz serdecznie zaprasza rodziców na spotkanie z wizytatorami, które odbędzie się 9 lutego 2017r o godz. 16.00 w Gimnazjum nr 1 ul. Jagiełły 30 w Pasłęku.


Tematem spotkania będzie zaprezentowanie harmonogramu kolejnych etapów wdrażania reformy oświaty:

1) Informacja o powołaniu przez MEN Zespołu do spraw wdrażania reformy edukacji oraz powołaniu przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Zespołu do spraw wdrażania reformy w województwie warmińsko-mazurskim,

2) Przedstawienie projektów podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych oraz ramowych planów nauczania dla wszystkich typów szkół, a także przekazanie informacji o monitorowaniu wdrażania podstaw programowych.

Karnawałowy bal przebierańców kl. I-III

Tuż przed rozpoczęciem ferii zimowych- 20 stycznia 2017r. kl. I-III Szkoły Podstawowej w Młynarach uczestniczyły w karnawałowym balu przebierańców, prowadzonym w tym roku przez sympatyczną i bardzo energiczną animatorkę. Podczas balu było mnóstwo zabawy, tańca i śmiechu. Gościem naszej szkoły były dzieci z Przedszkola w Młynarach. Czas zabawy umilił słodki poczęstunek w postaci pączków ufundowanych przez Radę Rodziców Zespołu Szkół w Młynarach.

Dzisiaj jest 28 lutego 2017 Imieniny obchodzą:
Makary, Prokop, Hilary

eDziennik

LogowanieOdwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.


(c) 2011-2012 Zespół Szkół Młynary