Company Logo

Egzamin ósmoklasisty

Szanowni Rodzice i Uczniowie!
Przekazujemy Wam  wstępne informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty.

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach: 21 kwietnia 2020r.- język polski,  godz. 9:00, 
22 kwietnia 2020r.- matematyka, godz. 9:00, 23 kwietnia 2020r.- język obcy, godz. 9:00.

Do 30 września 2019r. należy dokonać na piśmie wyboru języka obcego.

Wyniki egzaminów będą znane  19 czerwca 2020r. a zaświadczenia zdający otrzymają 
26 czerwca 2020r.

Egzamin może być dostosowany do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
a są to uczniowie:

Czytaj więcej...

12 września 2019r.-zebrania z Rodzicami

Serdecznie zapraszamy Rodziców na pierwsze w tym roku spotkania z wychowawcami. Zebrania odbędą się 12 września 2019r. według następującego harmonogramu:

-klasy I- godz.15:15;

- kl. II-III- godz. 15:30;

- kl. V-VIII- godz. 16:00. Po zebraniach z wychowawcami o godz. 17:00 odbędzie się spotkanie szkolnej Rady Rodziców.

Serdecznie zapraszamy!

Dożywianie

W dniu 9 września 2019r. rozpoczęło się dożywanie dla uczniów naszej szkoły. Chętnych uczniów do spożywania ciepłych posiłków zapraszamy do zgłaszania się w sekretariacie szkoły lub pod numerem tel. 55-249-08-72. Koszt obiadu za dzień wynosi 5 zł, płatne również w sekretariacie szkoły do 10 każdego miesiąca. Obiady są w postaci drugich dań.  Uczniowie kl. I-VI otrzymują obiady o godz.10:30, natomiast uczniowie kl. VII-VIII o godz. 11:30.

Zapraszamy i smacznego!

"Odpoczywaj na wsi"

Zapraszamy do udziału w pierwszym konkursie plastycznym !!!!!!

 

HASŁO  KONKURSU:   Odpoczywaj na wsi

 

Cele konkursu:

 

1) promowanie wśród uczniów wypoczynku na polskiej wsi, w szczególności z uwzględnieniem walorów naturalnych, dziedzictwa kulturowego i kulinarnego oraz różnorodności przyrodniczej obszarów wiejskich;

 2)   kreowanie wizerunku obszarów wiejskich jako turystycznego rynku oferującego zróżnicowane i całoroczne atrakcje;

  3)   popularyzacja twórczości plastycznej dzieci i młodzieży.

 Uczestnicy konkursu

 Uczniowie szkół podstawowych w następujących kategoriach wiekowych:

 1)   I grupa – klasy 0 - III szkoły podstawowej;

 2)   II grupa – klasy IV - VIII szkoły podstawowej.

 Zadanie konkursowe

 wykonanie indywidualnej pracy plastycznej w formacie A 3 w dowolnej technice (np. rysunek, malarstwo, grafika) na temat wypoczynku na polskiej wsi, w szczególności z uwzględnieniem walorów naturalnych, dziedzictwa kulturowego i kulinarnego oraz różnorodności przyrodniczej obszarów wiejskich.

 Konkurs przebiega w trzech etapach:

 1) szkolnym;

 2) wojewódzkim;

 3) ogólnopolskim.

 Kryteria oceny

 1)   zgodność tematyki konkursu i jej trafne przedstawienie (max. 4 pkt);

 2)   walory artystyczne pracy i użycie środków wyrazu artystycznego (max. 3 pkt);

 3)   oryginalność i pomysłowość w zobrazowaniu przesłania konkursu (max. 3 pkt).

 

TERMIN: 16.09.2019 !!!!!!

                                                          SZCZEGÓŁY: Agnieszka Socha 

 

 

 

Zapraszamy do udziału w projekcie "SZKOLNA PRACOWNIA SUKCESU II"

Od 2 września 2019 rozpoczęła się rekrutacja uczestników do projektu: "Szkolna Pracownia Sukcesu II" realizowanego przez Szkołę Podstawową w Młynarach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy wszystkich chętnych do zapoznania się z zasadami uczestnictwa w projekcie i złożenia formularza uczestnictwa. Wszelkie informacje związane z rekrutacją oraz zasadami uczestnictwa zawarte są w Regulaminie Projektu. Można uzyskać je również w Biurze Projektu, które mieści się w sekretariacie szkoły. Szczegółowych informacji udziela p. Agnieszka Socha.

W ramach realizacji projektu w roku szkolnym 2019/2020 realizowane będą następujące zajęcia pozalekcyjne:

 1. Zajęcia rozwijające z języka angielskiego dla uczniów wszystkich klas szkoły (jedna grupa na poziomie rocznika). Prowadzący zajęcia: panie Edyta Wasiluk-Jarosz, Katarzyna Jankowska, Marta Matak, Beata Dusza.
 2. Zajęcia rozwijające przyrodnicze dla uczniów klas I-VI (jedna grupa na poziomie rocznika). Prowadzący zajęcia: panie Edyta Rożak, Wioletta Kisiel, Izabela Guzicz i Irena Afranowicz
 3. Zajęcia Terapia pedagogiczna dysleksji dla uczniów klas IV-VIII (trzy grupy). Prowadzący zajęcia: panie Urszula Białobrzeska, Justyna Czubak
 4. Konsultacje dla rodziców w zakresie terapii pedagogicznej dysleksji – 1h/miesiąc – prowadzący: Urszula Białobrzeska i Justyna Czubak
 5. Zajęcia socjoterapeutyczne: uczniowie klas IV-VIII (dwie grupy). Prowadzący zajęcia: Małgorzata Kosińska
 6. Zajęcia dla rodziców w zakresie radzenia sobie z problemami  (dwie grupy). Prowadzący zajęcia: Małgorzata Kosińska
 7. Szkolny Ośrodek Kariery SzOK dla uczniów klas VII-VIII. W ramach SzOK-u: wizyty zawodoznawcze
  w zakładach pracy, wyjazdy na targi szkół średnich, indywidualne i grupowe spotkania z doradcą zawodowym.
 8. Zajęcia „Realizujemy projekty” dla uczniów klas VII-VIII:
  1. Zajęcia biologiczno-chemiczne (jedna grupa), prowadzący zajęcia: Izabela Guzicz
  2. Zajęcia geograficzno-fizyczne (jedna grupa), prowadzący zajęcia: Wiesława Hulanicka
  3. Zajęcia historyczne (jedna grupa), prowadzący zajęcia: Justyna Czubak
  4. Zajęcia dziennikarskie (jedna grupa), prowadzący zajęcia: Urszula Białobrzeska
  5. Zajęcia Informatyczne (jedna grupa), prowadzący zajęcia: Jan Radziszewski

Zebranie z Rodzicami czwartoklasistów-5.09.2019r.

5 września 2019r. (czwartek)- godz.16:00 zapraszamy Rodziców uczniów kl. IV na spotkanie z wychowawcą oraz wszystkimi nauczycielami uczącymi w tej klasie. Spotkanie odbędzie się w sali numer 23 Szkoły Podstawowej w Młynarach (I piętro nowszej części budynku).

Zebrania z Rodzicami pozostałych klas odbędą się 12 września 2019r. (czwartek). Szczegóły tych zebrań wkrótce.

Serdecznie zapraszamy!

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

W dniu 2 września 2019r. odbyła się Uroczystość Rozpoczęcia Roku Szkolnego 2019/2020, połączona z obchodami 80 rocznicy II wojny światowej. Inicjatorami obchodów była Szkoła Podstawowa w Młynarach oraz Nadleśnictwo Młynary przystępując do akcji "Przerwany marsz". W obchodach wzięli udział mieszkańcy naszej gminy, którzy osiemdziesiąt lat wcześniej byli w wieku szkolnym a ze względu na działania wojenne nie mogli rozpocząć nauki i w dniu dzisiejszym uczestniczyli w międzypokoleniowym rozpoczęciu roku szkolnego. Dla wielu osób były to chwile wzruszenia i wspomnień. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w Kościele Piotra Apostoła w Młynarach, skąd wszyscy wspólnie pomaszerowali do sali gimnastycznej naszej szkoły. Następnie pani wicedyrektor Urszula Białobrzeska wprowadziła szkolny poczet sztandarowy i został odśpiewany hymn narodowy a pan dyrektor Jan Radziszewski przywitał zebranych gości. W uroczystościach wzięli również udział: pani burmistrz Miasta i Gminy Młynary-Renata Bednarczyk, pani sekretarz Anna Kołodziej-Rabiczko, przewodniczący Rady Miasta Młynary-pan Karol Jóźwiak, przewodniczący Rady Rodziców pan Wiesław Skrzypek, ksiądz Tomasz Bielecki, przedstawiciele policji oraz nadleśnictwa Młynary a także rodzice naszych uczniów. Swoją edukację i przygodę w naszej szkole rozpoczynają również dwie najmłodsze  pierwsze klasy. Po przedstawieniu wychowawców przez pana dyrektora uczniowie i rodzice udali się na krótkie spotkania w klasach.

Czytaj więcej...

Harmonogram dowożenia i odwożenia dzieci na rok szkolny 2019/2020

Harmonogram dowożenia i odwożenia dzieci na rok szkolny 2019/2020

TRASA I

Dowóz:

Młynary – 6:40

        Majewo kolonia – 6:53

Kwietnik – 6:55

Kwietnik kolonia – 7:00

Zastawno – 7:05

Zaścianki – 7:08

Młynary szkoła – 7:15

Kurowo Braniewskie kolonia – 7:25

Kurowo Braniewskie stacja – 7:28

Kurowo Braniewskie wieś – 7:31

Kraskowo – 7:33

Gardyny leśniczówka – 7:36

Młynary szkoła – 7:40

Płonne wieś – 7:45

Płonne kolonia – 7:48

Błudowo szkoła – 7:51

Powrót do Młynary – 8:05

1 Odwóz:

Młynary – 12:30

Błudowo szkoła – 12:40

Płonne kolonia – 12:43

Płonne wieś – 12:46

Młynary szkoła – 12:50

Gardyny leśniczówka – 12:55

Kraskowo – 12:58

Kurowo Braniewskie kolonia – 13:05

Kurowo Braniewskie Wieś – 13:08

Kurowo Braniewskie stacja – 13:10

Młynary szkoła – 13:20

2 Odwóz:

Młynary szkoła – 13:30

Zaścianki – 13:35

Zastawno –13:28

Kwietnik kolonia – 13:42

Kwietnik wieś – 13:41

Majewo kolonia – 13:45

Błudowo szkoła – 13:58

Płonne kolonia – 14:20

Płonne wieś – 14:23

Młynary szkoła – 14:26

Gardyny leśniczówka – 14:30

Kraskowo – 14:34

Kurowo Braniewskie kolonia – 14:40

Kurowo Braniewskie Wieś – 14:43

Kurowo Braniewskie PKP – 14:45

Młynary szkoła – 14:50

3 Odwóz:

Młynary szkoła – 14:55

Zaścianki – 14:58

Zastawno – 15:02

Kwietnik kolonia – 15:06

Kwietnik wieś – 15:10

Majewo kolonia – 15:13

Młynary – 15:25

TRASA II

Dowóz:

Młynary – 6:45

Zaścianki – 6:47

Podgórze – 6:50

Nowe Monasterzysko – 6:55

Nowe Monasterzysko kolonia – 6:57

Karszewo – 7:03

Włóczyska – 7:12

Włóczyska kolonia – 7:15

Rucianka – 7:23

Błudowo szkoła – 7:35

Płonne – 7:40

Młynary szkoła – 7:45

1 Odwóz:

Młynary – 12:25

Płonne – 12:27

Błudowo szkoła – 12:35

Rucianka – 12:40

Włóczyska – 12:50

Karszewo – 13:00

Nowe Monasterzysko – 13:10

Podgórze – 13:15

Zaścianki – 13:18

Młynary szkoła – 13:20

 2 Odwóz:

Młynary – 13:30

Płonne – 13:33

Błudowa szkoła – 13:40

Rucianka – 13:45

Włóczyska – 13:55

Karszewo – 14:05

Nowe Monasterzysko – 14:10

Podgórze – 14:15

Zaścianki – 14:18

Młynary szkoła – 14:20

Kobyliny – 14:23

Ojcowa Wola – 14:25

Sąpy – 14:30

Młynary szkoła – 14:35

 3 Odwóz:

Młynary szkoła – 14:35

Płonne – 14:38

Błudowo szkoła – 14:45

Rucianka – 14:50

Włóczyska – 15:00

Włóczyska kolonia – 15:03

Karszewo – 15:10

Nowe Monasterzysko – 15:15

Podgórze – 15:20

Zaścianki – 15:22

Młynary – 15:30

     TRASA III

Dowóz:

Stare Monasterzysko – 6:30

Sokolnik – 6:40

Młynary szkoła – 6:50

Warszewo – 7:00

Sąpy – 7:10

Kobyliny – 7:15

Młynary szkoła – 7:20

Krasinek – 7:30

Mikołajki – 7:40

Broniszewo – 7:45

Młynarska Wola – 7:50

Młynary szkoła – 7:55

Odwóz:

Młynarska Wola – 12:50

Sąpy – 13.30

Warszewo – 13:40

Kobyliny – 13:25

Sokolnik –  14:50

Stare Monasterzysko – 14:25

Broniszewo – 15:00

Krasinek –     15:10

Mikołajki – 15:20

Dzisiaj jest 16 wrzesnia 2019 Imieniny obchodzą:
Edyta, Kamil, Korneliusz

eDziennik

LogowanieOdwiedza nas 23 gości oraz 0 użytkowników.


(c) 2011-2012 Zespół Szkół Młynary