Company Logo

Szkoła Współpracy

„Współpraca uczniów, rodziców i nauczycieli”

Uczniowie , nauczyciele i rodzice z naszej szkoły uczestniczą od czerwca w projekcie Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”.

To nowy, ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej. Projekt skierowany jest nie tylko do środowisk szkolnych – uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, ale także do tzw. „otoczenia szkoły” – pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych. Projekt rozpoczął się w marcu 2013r. i potrwa do końca lutego 2015 roku. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty.

Nasz zespół: Paulina Sawko, Konrad Mościcki, Katarzyna Wiśniewska, Agnieszka Kościelska, Jadwiga Korwel i Urszula Białobrzeska wziął już udział w szkoleniu i warsztacie poświęconym sposobom tworzenia, wzmacniania i utrzymywania współpracy między uczniami, rodzicami i nauczycielami, która ma na celu poprawę jakości pracy szkoły oraz pokazanie wszystkim grupom, jaki mogą mieć na to wpływ. Odbywało się to w Ostródzie.

W czerwcu odbyło się szkolenie, na którym zapoznawano oddzielnie wszystkie grupy z możliwościami działania w szkole, jakie mają uczniowie, rodzice i nauczyciele. Bardzo pomocna  była wymiana doświadczeń z różnych szkół i czerpanie pomysłów związanych z pracą Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. Po szkoleniu należało przeprowadzić w szkole debatę (oddzielnie dla rodziców, uczniów i nauczycieli), która dotyczyła stanu rzeczywistego współpracy w naszej szkole.

Na kolejne spotkanie zespół pojechał 18 września z wypracowanymi wnioskami z debat. Już wspólnie uczniowie, nauczyciele i rodzice pod okiem trenerki pani Alicji Kraski określili konkretne cele współpracy i wybrali zadania do zrealizowania w ciągu 2 miesięcy. W listopadzie mają przedstawić sprawozdania z przeprowadzonych zmian i opracować Program współpracy na następne dwa lata.

Wspólne działania przyniosły efekt w postaci planu współpracy zwanego SPAW - Szkolnym Programem Aktywnej Współpracy. Został on wysłany do MEN.

Na spotkaniach uczestników projektu, debatach, Radach Pedagogicznych, zebraniach Samorządu Uczniowskiego, zebraniach z rodzicami i zebraniach Rady Rodziców, a także w skrzynkach pomysłów rozstawionych na holach szkolnych zebraliśmy propozycje do tego dokumentu. Cała społeczność mogła się wypowiedzieć w sprawach dotyczących działalności szkoły. Powstał plan, który teraz będziemy wspólnie wcielać w życie. Mamy nadzieję, że jak największa liczba uczniów, rodziców i nauczycieli zaangażuje się w to, aby w szkole było wiele wspólnie organizowanych działań.

Już funkcjonuje zatwierdzony ostatecznie w styczniu dokument określający zasady wizerunku ucznia naszej szkoły. Odbyły się spotkania z kosmetyczką, która zapoznała dziewczęta z gimnazjum z zasadami dbania o cerę w ich wieku i zademonstrowała makijaż, jaki dozwolony jest w szkole.  Powstały gazetki informujące o zasadach wizerunku. Uczniowie zostali zapoznani z zasadami.

Rozpoczęte zostały również działania związane ze stworzeniem „Oazy spokoju” dla uczniów. Na razie zakupiona została jedna ławka ufundowana przez pracownika szkoły.  Pięć ławek, które mają być ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary jest w trakcie realizacji. Ławki znajdą się na podwórku przy szkole, gdzie uczniowie w ciepłe dni będą korzystać z przerw na świeżym powietrzu.

Uczniowie przygotowują szkolenie członków SU dotyczące zadań i zasad działalności Samorządów Uczniowskich. Wykorzystują do tego wiedzę zdobytą na warsztatach w Ostródzie w ramach projektu Szkoła Współpracy.

Spotkania zespołu w ramach Szkoły współpracy będą się odbywać co 2 miesiące, a jeśli zajdzie potrzeba częściej i zawsze informacja o nich znajdzie się na stronie naszej szkoły.

Zapraszamy wszystkich uczniów i rodziców do współpracy. Wasze propozycje związane z poprawą jakości pracy szkoły będą dyskutowane na spotkaniach i na nich opierać się będą dalsze wspólne  plany.

Dzisiaj jest 20 maja 2024 Imieniny obchodzą:
Aleksander, Bernardyn, Bazyli

eDziennik

LogowanieOdwiedza nas 27 gości oraz 0 użytkowników.


(c) 2011-2012 Zespół Szkół Młynary