Company Logo

GODZINY KONSULTACJI NAUCZYCIELI W II PÓŁROCZU 2022-2023

Godziny dostępności nauczycieli w szkole przeznaczone na konsultacje
rok szkolny 2022/2023

II półrocze

l.p

Nazwisko imię

Dzień tygodnia

Godzina od…do…

1.

Jan Radziszewski

poniedziałek

14:30-15:30

2.

Afranowicz Irena

wtorek

12.25-13.25

3.

Bednazh Oleksandra

piątek

15.00- 16.00

4.

Białobrzeska Urszula

środa

13: 20-14: 20

5.

Browalski Krzysztof

wtorek

14: 20-15: 20

6.

Chechłowska Bogusława

czwartek

12:35-13:35

7.

Citowicz Renata

wtorek

7:50- 8:50

8.

Czubak Justyna

poniedziałek

13:20-14:20

9.

Dusza Beata

piątek

13:20-14:20

10.

Głębocka Agnieszka

poniedziałek

7.00-8:00

11.

Hulanicka Wiesława

wtorek

12:25 - 13:25

12.

Iwaszkiewicz Bożena

czwartek

7:00- 8:00

13.

Jankowska Katarzyna

piątek

12:25-13:25

14.

Kisiel Wioletta

czwartek

7:00-8:00

15.

Kosińska Małgorzata

poniedziałek

13.25-14.25

16.

Kucharzewska Beata

wtorek

14:00-15:00

17.

Matak Marta

piątek

14:15-15:15

18.

Nisiewicz Ewa

poniedziałek

13:20-14:20

19.

Nisiewicz Waldemar

środa

14:15-15:15

20.

Guzicz Izabela

środa

12:25-13:25

21.

Rożak Edyta

wtorek

13: 20-14: 20

22.

Ruśniak Agata

środa

16:00-17:00

22.

Socha Agnieszka

wtorek

7:00-8:00

23.

Szeksztełło Marzena

czwartek

14:40-15:40

24.

Wasiluk-Jarosz Edyta

czwartek

13:20-14:20

25.

Waśniewska Sylwia

wtorek

13: 20-14: 20

26.

Zalewska Anna

piątek

12:25-13:25

 

HARMONOGRAM DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI W SZKOLE

Przedstawiamy Państwu harmonogram konsultacji  nauczycieli w SP w Młynarach. 

l.p

Nazwisko imię

Dzień tygodnia

Godzina od…do…

1.

Radziszewski Jan

poniedziałek

14:30-15:30

2.

Afranowicz Irena

wtorek

12.25-13.25

3.

Bednazh Oleksandra

piątek

15.00- 16.00

4.

Białobrzeska Urszula

Środa

13: 20-14: 20

5.

Browalski Krzysztof

wtorek

13: 20-14: 20

6.

Chechłowska Bogusława

czwartek

11:40-12:40

7.

Citowicz Renata

środa

7:50- 8:50

8.

Czubak Justyna

czwartek

13:20-14:20

9.

Dusza Beata

poniedziałek

14:00-15:00

10.

Głębocka Agnieszka

czwartek

12.25-13.25

11.

Hulanicka Wiesława

wtorek

12:25 - 13:25

12.

Iwaszkiewicz Bożena

czwartek

7:00- 8:00

13.

Jankowska Katarzyna

piątek

12:25-13:25

14.

Kisiel Wioletta

czwartek

7:00-8:00

15.

Kosińska Małgorzata

poniedziałek

13:25-14:25

16.

Kucharzewska Beata

Środa

14:00-15:00

17.

Matak Marta

piątek

14:15-15:15

18.

Nisiewicz Ewa

poniedziałek

13:20-14:20

19.

Nisiewicz Waldemar

środa

14:15-15:15

20.

Guzicz Izabela

środa

12:25-13:25

21.

Rożak Edyta

wtorek

13: 20-14: 20

22.

Ruśniak Agata

środa

16:00-17:00

22.

Socha Agnieszka

wtorek

7:00-8:00

23.

Szeksztełło Marzena

czwartek

15:40-16:40

24.

Wasiluk-Jarosz Edyta

piątek

7:50-8:50

25.

Waśniewska Sylwia

czwartek

12:25-13:25

26.

Zalewska Anna

Piątek

12:25-13:25

Wskazany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2023

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

Przekazujemy Wam wstępne informacje dotyczące egzaminów ósmoklasisty!

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach: 

TERMIN GŁÓWNY:

23 maja 2023r. j. polski, godz. 9:00, ( wtorek)

24.maja 2023r.- matematyka, godz. 9:00, ( środa)

25 maja 2023r.- język obcy, godz. 9:00. ( czwartek)

TERMIN DODATKOWY:

 język polski – 12 czerwca 2023 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

matematyka – 13 czerwca 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 14 czerwca 2023 r. (środa) – godz. 9:00

Ważne terminy:

Czytaj więcej...

Konto Rady Rodziców

Każdy rodzic może samodzielnie dokonać wpłaty na rzecz Rady Rodziców przelewając pieniądze na konto:

97 8303 0006 0030 0305 8440 0001

Składka w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 50zł. Jest to kwota "od rodziny" niezależnie od liczby dzieci uczęszczających do szkoły.

Pieniędzmi zgromadzonymi na koncie zarządza Rada Rodziców.

O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

Informacje dla ósmoklasistów

Terminy i zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2021/2022

W terminie głównym

język polski -  24 maja 2022r. (wtorek) – godz. 9:00

matematyka -  25 maja 2022r. (środa) – godz. 9:00

język obcy nowożytny - 26 maja 2022r. (czwartek) – godz.9:00

W terminie dodatkowym

język polski - 13 czerwca 2022r. (poniedziałek) – godz. 9:00

matematyka - 14 czerwca 2022r. (wtorek) – godz. 9:00

język obcy nowożytny - 15 czerwca 2022 r. (środa) – godz. 9:00

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

 

Czas trwania (min.)

arkusz

standar­dowy

przedłużenie czasu w przypadku uczniów dla których zostało to ustalone

język polski

120

do 180

matematyka

100

do 150

język obcy nowożytny

90

do 135

 

 • Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.
 • Szkoły ponadpodstawowe wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty
  z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.
 • Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w dwóch terminach: głównym - w maju 
  i dodatkowym - w czerwcu. Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.
 • Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
 • Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni ( tabela powyżej)
 • Czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów może być wydłużony
  w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu.
 • Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku. Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały i przybory pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE oraz - w przypadku uczniów chorych lub niepełnosprawnych - leki i inne pomoce konieczne ze względu na chorobę lub niepełnosprawność.
 • Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchy, ani korzystać z nich w tej sali.
 • W czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną w uzasadnionej sytuacji, po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, poza osobami udzielającymi pomocy medycznej.
 • Członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych. Nie mogą również w żaden sposób komentować zadań egzaminacyjnych.
  • stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych lub
  • zakłócania przebiegu egzaminu, lub
  • wniesienia do sali egzaminacyjnej materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE
 • W przypadku:

egzamin danego ucznia z danego przedmiotu egzaminacyjnego może zostać unieważniony.

 • Szczegółowy opis przebiegu egzaminu ósmoklasisty znajduje się w „Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty” w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej CKE.
 • Szczegóły dotyczące pracy z arkuszem egzaminacyjnym z poszczególnych przedmiotów określa każdorazowo informacja zawarta na stronie tytułowej arkusza egzaminacyjnego.
 • Więcej informacji znajdziecie:

https://oke.lomza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1339&Itemid=134

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

 

 

RODZICE UCZNIÓW KLAS VIII

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

Terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

W załączniku znajdziecie Państwo wszystkie potrzebne informacje.

 

Szanowni Rodzice uczniów klas ósmych

Szanowni Rodzice uczniów klas ósmych

Przekazujemy Państwu informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020:

- egzamin  odbędzie się  w dniach 21,22,23 kwietnia 2020r.

 

 1. język polski –21 kwietnia 2020r. (wtorek)–godz. 9:00

czas trwania 120 minut, dla uczniów z wydłużonym czasem 180 min.

 2. matematyka –22 kwietnia 2020r.(środa)–godz. 9:00

czas trwania 100 minut, dla uczniów z wydłużonym czasem 150 min.

 3. język obcy nowożytny –23 kwietnia 2020r.(czwartek)–godz.9:00

czas trwania 90 minut, dla uczniów z wydłużonym czasem 135 min.

- w tym dniu pozostali uczniowie mają dni wolne od zajęć dydaktycznych, mogą mieć zapewnione zajęcia opiekuńcze na świetlicy szkolnej według potrzeb;

- uczniowie powinni mieć ze sobą długopis lub pióro czarno piszące oraz linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem.
Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

- zdający mogą wnieść na salę małą butelkę wody i umieścić ją przy nodze stolika, aby nie zalać materiałów;

- zdający i członkowie komisji mają zakaz wnoszenia do sal egzaminacyjnych urządzeń telekomunikacyjnych i korzystania z nich;

- należy pamiętać, aby wyprawić uczniów punktualnie do szkoły, ponieważ osoby spóźnione nie zostaną wpuszczone na salę, chyba, że będzie to jeszcze czas organizacyjny;

- członkowie komisji mogą odpowiadać na pytania zdających jedynie dotyczące kodowania arkuszy oraz sprawdzają zamieszczenie naklejek CKE;

- zdający ( poza uczniami, którym dostosowuje się warunki egzaminu) podczas każdej części egzaminu będą nanosić odpowiedzi na kartę odpowiedzi poprzez zamalowanie czarnym długopisem odpowiedniej kratki ( jeśli się pomylą, mogą odpowiedź błędną wziąć w kółko i zaznaczyć poprawną).Zadania otwarte będą wykonywać na wyznaczonych do tego kartach zadań egzaminacyjnych.

- należy rozwiązywać zadania samodzielnie, w sytuacji, gdy uczniowi zostanie udowodnione niesamodzielne wykonywanie zadań egzaminacyjnych,  jego egzamin zostaje przerwany i uczeń może go zdawać w drugim terminie, podanym niżej.

- dla uczniów, którzy napiszą egzamin w dniach 21-23 kwietnia 2020r. –
19 czerwca 2020r. szkoła otrzyma od OKE zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu, a 26 czerwca 2020r. zostaną te zaświadczenia wydane uczniom;

- uczniowie, którzy z ważnych przyczyn nie będą mogli pisać egzaminu
w kwietniu będą mieli dodatkowy termin pisania- 1 -3 czerwca 2020r.

 Na stronie internetowej CKE  (www.cke.gov.pl,  w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są:

a. Informatory o egzaminie ósmoklasisty b. przykładowe arkusze egzaminacyjne,

c. arkusze egzaminacyjne z poprzedniego roku,

d. sprawozdania z przebiegu egzaminu ósmoklasisty z poprzedniego roku,

e. arkusze próbne.

Z poważaniem

Dyrekcja SP w Młynarach

 

 

 

kontakt z Radą Rodziców

Drodzy Rodzice!

Zapraszamy do mailowego kontaktu z Radą Rodziców.

Nasz adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Przewodniczący Rady Rodziców

Radosław Kiwilsza

 

Dzisiaj jest 29 maja 2023 Imieniny obchodzą:
Magdalena, Teodozja, Maria

eDziennik

LogowanieOdwiedza nas 20 gości oraz 0 użytkowników.


(c) 2011-2012 Zespół Szkół Młynary