Company Logo

Rekrutacja do klas I 2024/2025

Dyrektor szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Młynarach przekazuje informacje o naborze do klas pierwszych  na rok szkolny 2024/2025:

 1.   Obowiązek szkolny:

1)  Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

2)  Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli:

  • korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej albo
  • posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną

2.    Kryteria naboru:

1)   Do klasy I Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Młynarach przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców (zgłoszenie)

2)   Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami na wniosek rodziców o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej (wniosek).

3)   W postępowaniu rekrutacyjnym pod uwagę brane są kryteria określone w ustawie z dnia 1 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Prosimy rodziców, o dostarczenie zgłoszenia lub wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej do dnia
17.04.2024r.

Druki wniosków i zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej szkoły i w sekretariacie.

Wypełnione i podpisane przez obojga rodziców/prawnych opiekunów dokumenty można dostarczyć pocztą lub do sekretariatu szkoły.

 Wniosek i zgłoszenie w załącznikach.

Rekrutacja 2015/2016

Zespół Szkół w Młynarach prowadzi nabór uczniów do klasy I Szkoły Podstawowej oraz do klasy I Gimnazjum. Aby zgłosić dziecko do klas I na rok szkolny 2015/2016 rodzic składa pisemny wniosek - zgłoszenie do Dyrektora szkoły.

Poniżej w załącznikach znajdują się zgłoszenia o przyjęcie do klasy I SP i I Gimnazjum.

Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie szkoły.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (GIM-zgłoszeniedo kl I.docx)GIM-zgłoszeniedo kl I.docx43 Kb
Pobierz plik (SP-zgłoszeniedo kl I.docx)SP-zgłoszeniedo kl I.docx43 Kb
Dzisiaj jest 23 lipca 2024 Imieniny obchodzą:
Bogna, Brygida, Apolinary

eDziennik

LogowanieOdwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.


(c) 2011-2012 Zespół Szkół Młynary