Company Logo

Wybory do SU oraz Rzecznika Praw Ucznia

SPRAWOZDANIE Z WYBORÓW DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ROK SZKOLNY 2020/2021

Jak co roku we wrześniu odbyła się kampania wyborcza kandydatów do Samorządu Uczniowskiego. Były plakaty, hasła i obietnice przedwyborcze. Ukoronowaniem akcji wyborczej były wybory, które w głosowaniu tajnym, bezpośrednim i powszechnym wyłoniły samorządową reprezentację szkoły.

Dnia 28 września odbyły się wybory. Każdy uczeń oddał swój głos na karcie wyborczej na jednego z kandydatów, oraz na Rzecznika Praw Ucznia i Opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

Po szóstej godzinie lekcyjnej nastąpiło otwarcie urny i przeliczenie głosów. Spośród 96 oddanych głosów największą ilość uzyskali:

  1. Wiktoria Faryniarz 37 głosów- Przewodnicząca SU

  2. Patrycja Szczepaniak 29 głosów – zastępca Przewodniczącego SU

W wyniku głosowania wyłoniono  opiekuna SU oraz Rzecznika Praw Ucznia:

  1. Krzysztof Browalski- 23 głosy-Rzecznik Praw Ucznia
  2. Izabela Guzicz – 37 głosów – Opiekun SU  

Nad prawidłowym przebiegiem głosowania  nadzór sprawowała powołana wcześniej Komisja Wyborcza oraz opiekunowie Samorządu Szkolnego.

NOWEJ RADZIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SERDECZNIE GRATULUJEMY!

 

 

O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY 2021

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

Przekazujemy Wam wstępne informacje dotyczące egzaminów ósmoklasisty!

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach: 

TERMIN GŁÓWNY:

25 maja 2021r. j. polski, godz. 9:00, ( wtorek)

26.maja 2021r.- matematyka, godz. 9:00, ( środa)

27 maja 2021r.- język obcy, godz. 9:00. ( czwartek)

TERMIN DODATKOWY:

 język polski – 16 czerwca 2021 r. (środa) – godz. 9:00

matematyka – 17 czerwca 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 18 czerwca 2021 r. (piątek) – godz. 9:00

 

Do 30 września 2020r. należy dokonać na piśmie wyboru języka obcego, z którego uczeń będzie zdawać egzamin.

Wyniki egzaminów będą znane 2 lipca 2021r. a zaświadczenia zdający otrzymają 9 lipca 2021r.

Egzamin może być dostosowany do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a są to uczniowie:

- niesłyszący lub słabosłyszący (orzeczenie);

- niewidomi (orzeczenie);

- słabowidzący (orzeczenie);

- niepełnosprawni ruchowo (orzeczenie);

- z afazją (orzeczenie);

- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (orzeczenie);

- z autyzmem w tym z zespołem Aspergera (orzeczenie);

- uczeń z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym

- z przewlekłymi chorobami (orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza- zaświadczenie należy złożyć do dyrektora szkoły do 15 października 2020r.);

- uczniowie chorzy lub niepełnosprawni czasowo (zaświadczenie wydane przez lekarza- zaświadczenie należy złożyć do dyrektora szkoły do 15 października 2020r.);

- uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się- dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia (na podstawie opinii PPP);

- uczniowie niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym (orzeczenie);

- uczniowie, którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej (na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej);

- uczniowie mający trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą (na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej);

- uczniowie z zaburzeniami komunikacji językowej (na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej lub opinii PPP);

- cudzoziemcy, którym ograniczona znajomość języka utrudnia zrozumienie tekstu na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej);

- W sytuacjach losowych, które wydarzą się po 15 października 2020r. zaświadczenia od lekarza mogą być złożone w późniejszym terminie.

5. Dostosowanie warunków i form egzaminów dla powyższych uczniów, w zależności od rodzaju dysfunkcji może odbywać się poprzez:

- zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym u cznia

-zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych

- wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych

- odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów

- ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia

-  zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu ósmoklasisty nauczyciela wspomagającego ucznia w czytaniu i/lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem.

Szczegółowe informacje o tym, którzy uczniowie będą mieli zaproponowane dostosowania egzaminów, rodzice otrzymają na piśmie do 20 listopada 2020r.

7. Do 25 listopada 2020r. rodzice będą zobowiązani do złożenia oświadczenia o korzystaniu lub niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania.

W razie wątpliwości i pytań zachęcamy do kontaktu z wychowawcą lub dyrekcją szkoły.

 

#SADZIMY 2020

Uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej w Młynarach wraz z wychowawcami wzięli udział w ogólnopolskiej akcji #sadziMy. Posadzili świerki na terenie szkoły, za salą gimnastyczną. Tam powstaje wspaniały zakątek.

22 września 2020r. z dziećmi spotkała się Pani Paula Trzeciak przedstawicielka Nadleśnictwa Młynary, która opowiedziała o potrzebie sadzenia drzew i dbania o lasy, a także o pracy leśników i pracowników nadleśnictwa. Uczniowie klas I- III po posadzeniu drzew, spędzili miło czas, piekąc kiełbaski i bawiąc się na świeżym powietrzu.

Już po raz drugi we wszystkich nadleśnictwach w Polsce odbyła się taka akcja.. Tak jak w poprzednim roku leśnicy rozdawali chętnym sadzonki. Akcja „sadziMY” jest inicjatywą prezydenta Andrzeja Dudy. Powstała ona w wyniku huraganu stulecia z nocy 11 na 12 sierpnia 2017, kiedy to wiatr zniszczył miliony drzew w pasie od Dolnego Śląska, przez Wielkopolskę po Kujawy i Kaszuby. Leśnicy odbudowują drzewostan na całym dotkniętym przez kataklizm obszarze.

Lasy i drzewa zapewniają nam tlen, oczyszczają powietrze, wpływają korzystnie na klimat i na samopoczucie nas wszystkich. Są domem dla wielu gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Dostarczają najbardziej ekologiczny surowiec, drewno, tworzący domy również dla nas. Polscy leśnicy każdego roku sadzą 500 milionów drzew. Mimo że czasem wysiłek wielu pokoleń niszczą klęski żywiołowe, sadzenie trwa i lasów w Polsce stale przybywa. Zajmują one już blisko jedną trzecią powierzchni naszego kraju. Drzewa są jednak potrzebne wszędzie tam, gdzie żyjemy, nie tylko w lesie. Dzięki inicjatywie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Pierwszej Damy teraz wszyscy mogą z łatwością posadzić własne drzewo.

 

Czytaj więcej...

Wysokość składki na rzecz Rady Rodziców

Każdy rodzic może samodzielnie dokonać wpłaty na rzecz Rady Rodziców, przelewając pieniądze na konto:

97 8303 0006 0030 0305 8440 0001

Składka w roku szkolnym 2020-2021  wynosi 50zł. Jest to kwota "od rodziny" niezależnie od liczby dzieci uczęszczających do szkoły.

Pieniędzmi zgromadzonymi na koncie zarządza Rada Rodziców.

INFORMACJA ZWIĄZANA Z UDZIAŁEM DZIECKA W "PROGRAMIE DLA SZKÓŁ"

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej jako RODO) (Dz. U. UE. L 119 z 04 maja 2016 r. str. 1 ) informujemy, że:

Czytaj więcej...

PIERWSZE ZEBRANIA Z RODZICAMI

SZANOWNI RODZICE!   

Serdecznie zapraszamy na pierwsze w tym roku spotkania z wychowawcami, które odbędą się 16 i 17 września o godzinie 16:00. Prosimy o przestrzeganie zasad dystansu społecznego i posiadanie maseczek. Harmonogram spotkań: 

16.09.2020- środa

Klasy-VIIb , VIIIb , IIa,  Va, VIa

17.09.2020 – czwartek

Klasy – IIb, IIIa, VIb,VIIa, VIIIa

ZDJĘCIA DLA UCZNIÓW

DRODZY UCZNIOWIE I RODZICE!

 

18 września 2020 roku fotograf z firmy Mawi Foto będzie robił w szkole zdjęcia.  Poszczególne osoby fotografowane będą z zachowaniem wytycznych związanych z epidemią. Nie będzie zdjęć grupowych i towarzyskich, zrobione zostaną one w nowej formie ze zdjęć indywidualnych.  Na holu szkolnym powieszone są plakaty z formą i cenami zdjęć.

ANKIETA

Drodzy Rodzice !

W związku z planowaną realizacją projektu Szkolna Pracownia Sukcesu III prosimy rodziców o wypełnienie anonimowej ankiety. Pozwoli to nam na przygotowanie projektu spełniającego oczekiwania rodziców i uczniów. Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu to wrzesień 2021r.

Link do ankiety: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkSoV-gBN7L8j4LIv1CW3fWB5m3VsQyQYyJeXtT591n1fIJg/viewform

dyrektor szkoły

Radziszewski Jan

Dzisiaj jest 30 października 2020 Imieniny obchodzą:
Zenobii, Edmunda, Przemysława

eDziennik

LogowanieOdwiedza nas 61 gości oraz 0 użytkowników.


(c) 2011-2012 Zespół Szkół Młynary