Company Logo

Ceremoniał

CEREMONIAŁ SZKOLNY

 Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Młynarach

 

SZTANDAR SZKOŁY

Sztandar Szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski, symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji właściwych postaw jego poszanowania.

1. Sztandar przechowywany jest na terenie szkoły, w gabinecie dyrektora.

 

Poczet sztandarowy

1. Bierze udział w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych organizowanych z okazji ważnych wydarzeń z życia szkoły, naszego miasta i kraju.

2. Wyznaczany jest co roku spośród uczniów  klas piątych wyróżniających się w nauce, o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu. W jego skład wchodzą:

- chorąży pocztu – uczeń

- asysta – uczennica

- asysta – uczennica

3. Występuje w ubiorze odświętnym (biało – czarnym. Uczeń-ciemny garnitur ,  biała koszula i krawat ;uczennice-białe bluzki i ciemne spódnice).

4.Insygnia pocztu sztandarowego:

-biało – czerwone szarfy założone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze

- białe rękawiczki

 

Postawy sztandaru i pocztu sztandarowego 

1. „zasadnicza” – sztandar położony na trzewiku drzewca przy prawej nodze na wysokości czubka buta. Drzewce przytrzymywane prawą ręką powyżej pasa, łokieć prawej ręki lekko przyciśnięty do ciała. Lewa ręka jest w pozycji „zasadniczej”.

2. „spocznij” – sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie „zasadniczej”. Chorąży i asysta w postawie „spocznij”.

3. „na ramię” – chorąży kładzie drzewce prawą ręką (pomaga lewą) na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45 stopni. Płat sztandaru musi być oddalony od barku przynajmniej na szerokość dłoni.

4. „prezentuj” – z postawy „zasadniczej” chorąży podnosi prawą ręką sztandar do położenia przy prawym ramieniu (dłoń prawej ręki na wysokości barku), następnie lewą ręką chwyta drzewce sztandaru tuż pod prawą, po czym opuszcza prawą ręką drzewce sztandaru do położenia pionowego przy prawym ramieniu. Lewa dłoń chwyta drzewce poniżej prawego barku.

5. salutowanie sztandarem w miejscu – wykonuje się z postawy „prezentuj”, chorąży robi zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar w przód do 45 stopni. Po czasie „salutowania” przenosi sztandar do postawy „prezentuj”.

6. salutowanie sztandarem w marszu – z położenia „na ramię” w taki sposób jak przy salutowaniu w miejscu. Komendy: „na prawo patrz” – pochyla sztandar; „baczność” – bierze sztandar na ramię.

 

Przekazanie sztandaru

Przebieg:

Osoba prowadząca wydaje komendę:

„Proszę o powstanie. Baczność! Sztandar wprowadzić!”

Wejście pocztu sztandarowego (zajęcie miejsca po lewej stronie od wejścia)

„Do hymnu” (postawa sztandaru: salutowanie w miejscu)

„Po hymnie!” (postawa sztandaru: prezentuj, a potem spocznij)

„Baczność! Pani wicedyrektor, „osoba prowadząca” melduje gotowość szkoły do przekazania Sztandaru.

Do przekazania Sztandaru wystąp”.

Oba poczty zbliżają się w stronę dyrektora szkoły (postawa sztandaru: podchodzi w postawie „prezentuj”, a potem w postawie „salutowanie w

 miejscu”).

 Chorąży z pocztu przekazującego Sztandar:

Przekazuję wam Sztandar – symbol Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Młynarach. Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę”.

Chorąży z pocztu przyjmującego sztandar:

„Przyjmujemy sztandar szkoły. Będziemy o niego dbać, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i godnie reprezentować Szkołę Podstawową

im. Stefana Żeromskiego w Młynarach”.

Chorąży klęka i całuje Sztandar (postawa sztandaru: „prezentuj”).

Chorąży przekazujący Sztandar podchodzi dwa kroki do przodu i oddaje sztandar chorążemu przyjmującemu Sztandar.

Asysta pocztu przyjmującego sztandar podchodzi do chorążego (postawa sztandaru: „prezentuj”).

Osoba prowadząca wydaje komendę:

„Sztandar wyprowadzić!” (pierwszy wychodzi poczet przekazujący Sztandar, a za nim poczet przyjmujący).

 

UROCZYSTOŚCI ROCZNICOWE

 

Wprowadzenie sztandaru

Lp.

Komendy

i ich kolejność

Opis sytuacyjny zachowania się uczestników po komendzie

Poczet sztandarowy

Sztandar

1.      

proszę o powstanie

uczestnicy powstają przed wprowadzeniem sztandaru

przygotowanie do wejścia

postawa "na ramię"

2.      

"baczność", sztandar wprowadzić

uczestnicy w postawie "zasadniczej"

- wprowadzenie sztandaru

- zatrzymanie na ustalonym miejscu

- w postawie "na ramię w marszu"

- postawa "prezentuj"

3.      

"do hymnu"

uczestnicy jak wyżej

postawa "zasadnicza"

Postawa "salutowanie w miejscu"

4.      

"po hymnie"

uczestnicy w postawie "spocznij"

spocznij

- postawa "prezentuj"

- postawa "spocznij"

5.      

można usiąść

Uczestnicy siadają

spocznij

- postawa "spocznij"

 

Wyprowadzenie sztandaru

 

Lp.

Komendy

i ich kolejność

Opis sytuacyjny zachowania się uczestników po komendzie

Poczet sztandarowy

Sztandar

1.      

proszę o powstanie

uczestnicy powstają przed wyprowadzeniem sztandaru

spocznij

- postawa "spocznij"

2.      

"baczność", sztandar wyprowadzić

uczestnicy w postawie "zasadniczej"

- postawa "zasadnicza

- wyprowadzenie sztandaru

- postawa "zasadnicza"

- postawa "na ramię w marszu"

3.      

spocznij

uczestnicy siadają lub opuszczają miejsce uroczystości

----------------

----------------

 

Ceremoniał przekazania i ślubowania pocztu sztandarowego - odbywa się w czasie Święta Patrona Szkoły, który obchodzony jest w pierwszy piątek czerwca każdego roku szkolnego. Przed wprowadzeniem sztandaru należy odczytać uchwałę Rady Pedagogicznej z podaniem nazwisk obsady pocztu sztandarowego.

Lp

Komendy i ich kolejność

Opis sytuacyjny zachowania się uczestników

Poczet sztandarowy

Sztandar

1.      

proszę o powstanie

uczestnicy powstają

postawa "spocznij"

postawa "spocznij"

2.      

"baczność", sztandar wprowadzić

uczestnicy w postawie zasadniczej

- wprowadzenie sztandaru

- zatrzymanie się na ustalonym miejscu

- postawa "na ramię w marszu"

- postawa "zasadnicza"

3.      

poczet sztandarowy w składzie:

-chorąży ucz...

-asysta ucz...

            ucz...

Wystąp!

uczestnicy postawa "zasadnicza", nowy skład pocztu występuje i ustawia się: chorąży z przodu sztandaru, asysta przodem do bocznych płaszczyzn sztandaru w odległości 1 metra od sztandaru

postawa "zasadnicza"

-         postawa "zasadnicza"

-         postawa "prezentuj"

4.      

"do ślubowania"

uczestnicy postawa "zasadnicza", nowy skład pocztu sztandarowego unosi prawe dłonie (palce jak przy salutowaniu) na sztandar i powtarza tekst ślubowania

postawa "zasadnicza"

postawa "salutowanie w miejscu"

5.      

"po ślubowaniu"

uczestnicy postawa "spocznij", nowy skład pocztu opuszcza dłonie po ślubowaniu

postawa "zasadnicza"

postawa "prezentuj"

6.      

"baczność" - sztandar przekazać

uczestnicy postawa "zasadnicza"

-dotychczasowa asysta przekazuje insygnia

-ustawia się obok nowej asysty po lewej i prawej stronie

-chorąży przekazuje sztandar

-ustawia się obok przekazanego sztandaru, sztandar w postawie "spocznij"

7.      

"baczność" chorąży ucz...

asysta ucz...

           ucz...

odmaszerować

"spocznij"

uczestnicy postawa "zasadnicza", uczestnicy nagradzają brawami ustępujący poczet, który przechodzi na wyznaczone miejsce

 

postawa "zasadnicza"

 

postawa "spocznij"

postawa "prezentuj"

 

postawa "spocznij"

8.      

"baczność"

 

"sztandar

wyprowadzić"

uczestnicy postawa "zasadnicza"

postawa "zasadnicza"

wyprowadzenie sztandaru

postawa "zasadnicza"

postawa "na ramie w marszu"

9.      

"spocznij"

uczestnicy siedzą

-------------

-------------

 

Ceremoniał ślubowania klas pierwszych

Lp.

Komendy i ich kolejność

Opis sytuacyjny zachowania się uczestników

Poczet sztandarowy

Sztandar

1.      

proszę o powstanie

uczestnicy wstają

-------------

-------------

2.      

"baczność" - sztandar wprowadzić

uczestnicy postawa "zasadnicza"

-wprowadzenie sztandaru

-zatrzymanie na ustalonym miejscu

-postawa "na ramię w marszu",

-postawa "zasadnicza"

3.      

"do ślubowania"

uczestnicy postawa "zasadnicza",

ślubujący podnoszą prawą rękę do ślubowania (palce jak przy salutowaniu) na wysokość oczu

postawa "zasadnicza"

-postawa "prezentuj"

-postawa "salutowanie w miejscu"

4.      

"po ślubowaniu"

uczestnicy "spocznij", ślubujący opuszczają rękę

postawa "spocznij"

-postawa "prezentuj"

-postawa "zasadnicza"

5.      

"baczność" - sztandar szkoły wyprowadzić

uczestnicy postawa "zasadnicza"

-postawa "zasadnicza"

-wyprowadzenie sztandaru

-postawa "zasadnicza"

-postawa "na ramię w marszu"

6.      

"spocznij"

uczestnicy siadają

------------

------------

 

Ceremoniał ślubowania klas kończących szkołę

Przebiega podobnie jak ślubowanie klas pierwszych. W punkcie 3 i 4 uroczystości podaje się komendę: "do przyrzeczenia" i „po przyrzeczeniu".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzisiaj jest 20 maja 2024 Imieniny obchodzą:
Aleksander, Bernardyn, Bazyli

eDziennik

LogowanieOdwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.


(c) 2011-2012 Zespół Szkół Młynary