Company Logo

Zabawy karnawałowe w I-III

Przed feriami zimowymi 21 stycznia 2022r. odbyły się zabawy karnawałowe w kl. I-III. Ze względu na sytuację epidemiczną nie mogły się odbyć wspólne zabawy, ale każda klasa bawiła się w swojej sali. Dzieci miały różnorodne stroje, odbywały się zabawy integracyjne, różne konkurencje i poczęstunek dzięki rodzicom. W radosnej atmosferze dzieci wkroczyły w czas ferii zimowych. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć.

Czytaj więcej...

Poetycki konkurs ekologiczny

 

Wyniki konkursu poezji ekologicznej

„ Jak segregować wiesz, napisz o tym wiersz”

Powstało 21 tekstów, które w bardzo ciekawy sposób poruszały problemy ekologii. W konkursie wzięli udział uczniowie klas V-VIII, a więc przyznano nagrody tylko w jednej kategorii.

 Jury wyłoniło najlepszych szkolnych poetów.

Oto oni:

Kategoria—klasy V-VIII

I miejsce—Ewa Ruśniak (Va)

II miejsce— Julia Tymczyna(Va), Zuzanna Bogdanowicz (VIIa)

III miejsce—Alicja Jarosz (VIa), Maja Waśniewska (VIa)

Wyróżnienie- Julia Romanek ( VIIa), Patryk Starczewski ( VIIIb), Klaudia Jankowska (VIIIb)

Serdecznie gratulujemy!!!

Utwory zostaną opublikowane w szkolnej gazetce "Młynek"

Nagrody zostały ufundowane przez firmę Koma Usługi Komunalne i zostaną wręczone na apelu z okazji walentynek.

Wyjazdy edukacyjne w ramach realizacji projektu SPSIII - styczeń 2022

W naszej szkole trwa realizacja projektu Szkolna Pracownia Sukcesu III współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oprócz regularnych zajęć pozalekcyjnych uczniowie biorą udział w licznych wyjazdach edukacyjnych.

W styczniu zaplanowane są następujące wyjazdy:

13.01.2022 – grupy przyrodnicze klas IV-VI - wyjazd do Ziołowego Dzbanka w Sąpach

14.01.2022 – grupy przyrodnicze klas VII-VIII - wyjazd do Ziołowego Dzbanka w Sąpach

15.01.2022 – grupy zajęć języka angielskiego klas I-III - wyjazd do Ziołowego Dzbanka w Sąpach

Szczegółowe informacje o wyjazdach dostępne są u opiekunów grup, na gazetce szkolnej dotyczącej projektu (dolny korytarz) oraz w sekretariacie szkoły.

Zebrania z rodzicami podsumowujące półrocze

 

Szanowni Rodzice!

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Młynarach zaprasza rodziców
na zdalne spotkania z wychowawcami w dniu 20.01 (czwartek)
na platformie Microsoft Teams.

Klasy I-III- 16:30

Klasy IV-VIII- 17:00

                                                                                               Jan Radziszewski

Kubusiowi Przyjaciele Natury

5 stycznia 2022r.uczniowie kl. I-III podczas nauczania zdalnego zmagali się z kolejnymi zagadnieniami związanymi z ekologią w ramach realizacji Programu "Kubusiowi Przyjaciele Natury". Tym razem poruszony był temat pt.Dbaj o ruch i odżywianie, bo bieganie i skakanie to energii wyzwalanie".

Trzech Króli

6 stycznia 2022r. - to dzień świąteczny- Trzech Króli

7 stycznia 2022r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

Ekologiczny konkurs poetycki

REGULAMIN KONKURSU POEZJI EKOLOGICZNEJ

pt. „ Jak segregować wiesz, napisz o tym wiersz”

I. Cele konkursu:

Cel główny:  włączenie uczniów do aktywnego udziału  w uświadamianiu o potrzebie dbania o  środowisko naturalne naszego kraju, a także kształtowanie postaw proekologicznych prowadzących do wspólnego dbania o czystość naszej planety.

Cele szczegółowe:

- propagowanie postaw ekologicznych,

- promowanie akcji ekologicznych,

- rozpowszechnianie wiedzy na temat recyklingu,

- pogłębianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska oraz wykorzystywania odpadów w życiu codziennym,

- rozbudzanie zamiłowania i szacunku do przyrody,

- rozbudzanie świadomości i odpowiedzialności za dobro wspólne,

- doskonalenie umiejętności redagowania wypowiedzi pisemnej (list otwarty),

- rozwijanie wśród uczniów twórczego myślenia i kreatywności (tekst poetycki)

II. Organizatorzy: 

Organizatorem konkursu SP w Młynarach

III. Adresaci konkursu

Konkurs ma zasięg szkolny

  1. Uczniowie klas III – VIII szkoły podstawowej

IV. Założenia konkursowe:

  1. Konkurs rozpoczyna się 20.12.2021 i trwa do dnia 17.01.2022. Prace konkursowe, zgodne w wymaganiami konkursowymi, prosimy oddać do polonistek
    ( Urszuli Białobrzeskiej, Justyny Czubak, Beaty Kucharzewskiej). Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 22.01.2022. Lista zwycięzców zostanie podana na stronie internetowej szkoły. Najlepsze utwory zostaną opublikowane na stronie szkoły i w gazetce szkolnej „Młynek”.

    Czytaj więcej...

Konkurs przyrodniczo-ekologiczny dla kl. II-VIII

Regulamin konkursu przyrodniczego

Miłośnicy przyrody- każdy człowiek wie, jak śmieci segreguje się”

W konkursie bierze udział maksymalnie po 5 osób z klas II-IV, V-VIII (zgłaszają się osoby chętne,w przypadku dużej ilości chętnych uczniów do konkursu wybiera wychowawca w przypadku kl. II-III i nazwiska podawane są do p. Wioletty Kisiel a w przypadku klas starszych zgłaszają się do pani Izabeli Guzicz ). Nazwiska uczestników należy podać do 14 stycznia 2022r.

Konkurs planowany jest w styczniu 2022r. W przypadku przedłużającej się nauki zdalnej po powrocie do nauki stacjonarnej. Nagrody będą wręczane w dwóch kategoriach wiekowych.

I. Cele konkursu:

- rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody i zachęcanie do zachowań proekologicznych;

- znaczenie świata przyrodniczego dla człowieka;

- podnoszenie świadomości ekologicznej uczniów na temat prawidłowego gospodarowania odpadami;

- pozyskiwanie surowców wtórnych;

- poszerzenie wiedzy o środowisku społeczno- przyrodniczym:

* wybrane elementy flory i fauny Polski;

* zjawiska przyrodnicze w przysłowiach;

* życie w poszczególnych porach roku.

II. Zakres wiadomości:

Uczestnik konkursu:

- rozpoznaje odgłosy zwierząt;

  • rozpoznaje rośliny na ilustracjach;

  • rozróżnia grzyby jadalne i niejadalne;

- zna przysłowia dotyczące zjawisk przyrodniczych;

- wie, czym charakteryzuje się życie organizmów w poszczególnych porach roku;

- zna zwiastuny wiosny;

- potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia z zakresu ekologii (smog, ekologia);

- segreguje odpady;

- wie, co pozyskuje się z surowców wtórnych;

- korzysta ze źródeł informacji.

 

III. W skład komisji konkursowej będą wchodzić:

- dyrektor/wicedyrektor;

- nauczyciel przyrody lub biologii;

  • pedagog;

  • logopeda

 

Zachęcamy do udziału

Wioletta Kisiel

Izabela Guzicz

Dzisiaj jest 18 maja 2022 Imieniny obchodzą:
Alicja, Feliks, Eryk

eDziennik

LogowanieOdwiedza nas 46 gości oraz 0 użytkowników.


(c) 2011-2012 Zespół Szkół Młynary