Company Logo

PLAN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W MŁYNARACH

 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ROK SZKOLNY 2022/2023 w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Młynarach 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

PRZEWODNICZĄCA: Michalina Kurowska

ZASTĘPCA : Natalia Lichołat

SEKRETARZ: Alicja Jarosz

OPIEKUN SAMORZĄDU: Izabela Guzicz

RZECZNIK PRAW UCZNIA: Wiesława Hulanicka

Cele Samorządu Uczniowskiego:

    • Reprezentowanie ogółu uczniów,
    • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
    • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły,
    • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę,
    • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów,
    • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji,

Zadania wychowawczo – profilaktyczne:

    • Inspirowanie i organizowanie życia kulturalnego i intelektualnego na terenie szkoły,
    • Reprezentowanie postaw i potrzeb środowiska uczniowskiego wobec dyrekcji i grona pedagogicznego,
    • Propagowanie idei samorządności oraz wychowania w demokracji.

Samorząd Uczniowski działa w następujących obszarach:

Czytaj więcej...

Działalność SU w I półroczu 2019-2020

SAMORZĄD UCZNIOWSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.STEFANA ŻEROMSKIEGO W MŁYNARACH

ROK SZKOLNY 2019/2020

Cele Samorządu Uczniowskiego:

1.Celem działalności SU jest uczenie się demokratycznych form współżycia w społeczeństwie, kształtowanie pozytywnych postaw społecznych, uczenie się odpowiedzialności, rozumienia odrębności przekonań i tolerancji.
2. Współpraca z dyrektorem szkoły, jego zastępcą oraz gronem pedagogicznym w doskonaleniu pracy szkoły.
3. Reprezentowanie interesu społeczności uczniowskiej.

4. Samorządność uczniowska sprzyja rozwojowi indywidualnemu ucznia.

Zadania Samorządu Uczniowskiego:

1. Popularyzowanie wiedzy o działalności , demokratycznych form współżycia w społeczeństwie.
2. Popularyzowanie pozytywnych postaw społecznych i patriotycznych.
3.Organizacja imprez i uroczystości szkolnych wynikających z kalendarza pracy SU.
4. Pośredniczenie we współpracy społeczności uczniowskiej i grona pedagogicznego.
5. Współpraca z dyrektorem szkoły w procesie doskonalenia pracy szkoły.
6. Organizowanie prac na rzecz szkoły oraz innych instytucji imprez charytatywnych.
7. Pomoc uczniom.

Skład SU gimnazjum:

PRZEWODNICZĄCY:  PATRYCJA ŁUKASIK – 8A

ZASTĘPCA : KAROLINA RUŚNIAK – 8A

SEKRETARZ:  NIKOLA ZIENOWICZ- 7B

W I semestrze roku szkolnego  odbyły się 4 zebrania Samorządu , na których omawiane były bieżące sprawy.:

I 17.09.2019-

 • wybór komisji wyborczej,
 • wybór komisji skrutacyjnej,
 • przygotowanie przedstawicieli klas do wyborów 3 klasowych i wyborów do Samorządu Uczniowskiego
 •  Przedstawienie oczekiwań wobec przedstawicieli Samorządu i propozycja utworzenia Szkolnego Klubu Wolontariatu.

a) gazetowa – Łukasz Łesyk, Paulina Sawko, Kornelia Ryś, Jakub Jakubik,

b) muzyczna – Adrianna Lisowska, Wiktoria Iwaniec,

c) porządkowa- Jan Władyczak, Krystian Kiwilsza, Izabela Najduch, Wiktoria Skorupa

d) dekoracyjna- Wiktoria Kiwilsza, Patrycja Marcinowska, Ewelina Godz, Krysia Bąkowska,

e) promocyjna – Katarzyna Czerwieniak, Anna Mościcka, Paulina Kujawska.

f) szczęśliwy numerek- Dawid Kędzierski, Oksana Stołycia.

II 03.10.2019-

 • Przedstawienie wyników z wyborów do Samorządu Uczniowskiego
 • Poinformowanie członków Samorządu Uczniowskiego o przewidywanych akcjach na rok szkolny 2019/2020
 • Dyskusja nad realizacją zadań
 • Decyzja o kontynuacji tradycji szczęśliwego numerka
 • Dyskusja o imprezach, jakie mają odbyć się na ternie szkoły:

Październik:

 • Dzień Edukacji Narodowej- ogłoszenie akcji pisania życzeń i podziękowań dla nauczycieli i pracowników szkoły – regulamin
 • Bal Wszystkich Świętych

Listopad:

 • Wizyta na cmentarzu
 • Święto Niepodległości
 • Andrzejki

Grudzień:

 • Mikołajki
 • Dzień Wolontariatu
 • Boże Narodzenie
 • Powołanie liderów odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie sekcji Samorządu Uczniowskiego:
 • Szczęśliwy numerek – Łukasik Patrycja, Wojciech Hulanicki
 • Sekcja Muzyczna- Jakub Sowiński
 • Sekcja Konkursowa – Ada Nisiewicz
 • Sekcja Dekoracyjna- Roksana Byk
 • Sekcja Sprzątająca – Sebastian Misztal
 • Sekcja Gazetkowa- Karolina Ruśniak

III. 21.10.2019

 • organizacja  i podzielenie obowiązków podczas dyskoteki andrzejkowej, sprawy bieżące z życia szkoły,
 • poinformowanie członków Samorządu Uczniowskiego o potrzebie pomocy finansowej Choremu na nowotwór chłopcu
 • dyskusja nad  realizacją kiermaszu charytatywnego 04.11.2019- sprzedaż ciast, wypieków i herbaty

IV.18.11.2019 – organizacja i podzielenie obowiązków  podczas dyskoteki  andrzejkowej, sprawy bieżące  z życia szkoły.

 • Konieczność zmiany zastępcy przewodniczącego SU i skarbnika:
 • Zastępca – Ruśniak Karolina
 • Skarbnik – Nikola Zienowicz
 • Organizacja Dnia Ochrony Praw Dziecka – 20.11.2019 – tego dnia uczniowie przychodzą ubrani na niebiesko
 • Organizacja Dyskoteki Andrzejkowej – dekoracja, wróżby, kiermasz słodkości na schronisko dla zwierząt w Pasłęku
 • Tworzenia klasowych łańcuchów życzliwości
 • Uczestniczenie i organizacja Góry Grosza

     W  I semestrze roku szkolnego 2019/2020 SU podjął się następujących  działań :

1.. Współorganizował dyskoteki  szkolne (,Zabawa Karnawałowa, Zabawa Andrzejkowa).

2. Zainicjował i zorganizował pisanie życzeń podczas Dnia Edukacji Narodowej

3. Kontynuował tradycję „szczęśliwego numerka”.

4.Wykonywał gazetki okolicznościowe.

5. Prowadził kiermasz wypieków , z którego pieniążki przekazano choremu na nowotwór Szymonkowi , a także na schronisko Psi Raj w Pasłęku

6. Zorganizował akcję„ Góra Grosza”

7. Tworzenie Łańcuchów Życzliwości

8. Udział w organizacji Dnia Ochrony Praw Dziecka

Opiekun Samorządu Uczniowskiego – Izabela Guzicz

Samorząd Uczniowski

 • Dostosuj

Miło nam przedstawić członków Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły w roku szkolnym 2019/2020:

Przewodniczący- Patrycja Łukasik

Sekretarz- Sebastian Misztal

Skarbnik- Karolina Ruśniak

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest pani Izabela Guzicz, a Rzecznikiem Praw Ucznia- pani  Wiesława Hulanicka.

Podsumowanie pracy SU 2018/2019

W roku szkolnym SU podjął następujące działania:

 1. Wybory do SU.
 2. Rozpoczęcie działalności i opracowanie planu pracy na rok bieżący rok szkolny.
 3. Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej- gazetka tematyczna.
 4. Zapalenie zniczy na opuszczonych grobach na cmentarzu.
 5. Dyskoteka Andrzejkowa.
 6. Wróżby andrzejkowe.
 7. Dekoracja zimowa korytarza szkolnego.
 8. Góra Grosza.
 9.  Akcja UNICEF.
 10.  Poczta Walentynkowa.
 11.  Dyskoteka Walentynkowa.
 12.  Dekoracja wiosenna korytarza.
 13.  Konkurs na pisankę wielkanocną.
 14.  Dzień Bicia Rekordów z okazji Dnia Dziecka.
 15.  Just Dance z okazji Dnia Dziecka.
 16.  Listy z podziękowaniami dla nauczycieli.
 17.  Gazetka na temat bezpieczeństwa w czasie wakacji.
 18.  Inne gazetki tematyczne.
 19.  Szczęśliwy Numerek.
 20.  Oprawa muzyczna przerw.
 21.  Zbiórka makulatury- sprzedano 1120 kg makulatury, 112 zł zostanie przekazane na zakup kwiatów dla nauczycieli przechodzących na emeryturę, 12 zł przekazano na SU.
 22. Wspomaganie pracy Szkolnego Klubu Wolontariatu.

Samorząd Uczniowski 2018/2019

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019 zostały panie:

Bożena Iwaszkiewicz, Anna Zalewska i Katarzyna Jankowska.

Przewodniczącym SU został wybrany Jakub Sowiński, a zastępcą Kewin Wiśniewski.

GRATULUJEMY!

 

Samorząd  został podzielony na sekcje:

 

- dekoracyjną

 

- gazetkowo- informacyjną

 

- muzyczną

 

- konkursową

 

- sprzątającą

 

- Szczęśliwego Numerka.

 

 

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (plan 1a.doc)plan 1 a17 Kb

Zapraszamy do udziału w konkursie platycznym "Apteka - moje miejsce pracy"

Konkurs plastyczny "Apteka - moje miejsce pracy" adresowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej w Młynarach.

Informacje i Regulamin Konkursu znajdziesz tutaj.

 

Samorząd Uczniowski SP 2014/2015

Skład

Dzisiaj jest 20 maja 2024 Imieniny obchodzą:
Aleksander, Bernardyn, Bazyli

eDziennik

LogowanieOdwiedza nas 32 gości oraz 0 użytkowników.


(c) 2011-2012 Zespół Szkół Młynary