Company Logo

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

DRODZY ÓSMOKLASIŚCI!!!

W dniach 16, 17 i 18 czerwca zostanie w szkole przeprowadzony egzamin ósmoklasisty.
Bardzo proszę, aby uczniowie miejscowi  przybyli do szkoły między godziną 8:25 a 8:45.
Uczniowie dojeżdżający przybywają do szkoły zgodnie z harmonogramem dowożenia:

 • Kwietnik - 7:40
 • Zastawno - 7:45
 • Sokolnik - 8:20
 • Olszówka – 8:00
 • Ojcowa Wola - 8:05
 • Młynarska Wola - 7:45
 • Krasinek - 7:40

Przed wejściem do szkoły i w szkole uczniowie mają obowiązek zachować między sobą dystans społeczny, tj odległość min. 2 m.
Do momentu zajęcia miejsca na sali egzaminacyjnej każdy uczeń ma obowiązek zakrycia ust i nosa (np. założona maseczka).
Po wejściu do szkoły każdy uczeń poddaje się pomiarowi temperatury, odkaża ręce płynem dezynfekującym i udaje się do miejsca wskazanego przez nauczyciela.
Proszę, aby uczniowie, w którymś dniu egzaminu dostarczyli do szkoły wypożyczone z biblioteki książki i podręczniki. Książki proszę zapakować do reklamówki i włożyć karteczkę z imieniem i nazwiskiem. Książki będą odbierane przed wejściem do szkoły.

Dołączam procedury egzaminacyjne w Szkole Podstawowej w Młynarach w czasie epidemii COVID-19.

dyrektor szkoły

Radziszewski Jan

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (ProcedurySPMłynary.docx)Procedury egzaminacyjne20 Kb

Hymn szkoły "Gospodarze" zilustrowany przez dzieci

Nasz szkoła posiada swój hymn pt: "Gospodarze". W dniu Święta Patrona Szkoły warto przypomnieć jego słowa a uczniowie naszej szkoły przygotowali do hymnu piękne ilustracje.

Hymn szkoły-Gospodarze”

Przed nami piękny kraj jezior i lasów,

przed nami piękny cel i śmiała myśl,

wezwanie naszych dni i naszych czasów

i zaufanie tych, co ku nam szli.

Bo w nas tyle zapału i wiary,

tyle młodych uśmiechów na twarzy,

tyle siły i serca bez miary,

tyle troski gospodarzy:

o dobrobyt tej ziemi,

O jej piękno, bo cudna,

i kulturę na co dzień,

chociaż wiemy, że trudna.

Cel nasz jasny, zadanie niełatwe,

byle wytrwać do końca na straży,

służbę dzielić wśród starszych i dziatwę

i być zawsze tych ziem gospodarzem.


 

Czytaj więcej...

05.06.2020r.-Święto Patrona Szkoły

„Miłość między ludźmi należy siać jak złote zboże…”

W pierwszy piątek czerwca w naszej szkole obchodzimy Święto Patrona. W tym roku ze względu
na stan epidemii nie możemy wszyscy razem brać udziału w tym ważnym dla nas wydarzeniu. Jednak pragniemy w tym dniu pamiętać, poznać bliżej postać naszego patrona i zachować tradycję szkoły. Stefan Żeromski był i jest wyjątkowym człowiekiem mimo upływu czasu od śmierci pisarza i zmiany kontekstu, w którym czyta się Żeromskiego, zmiany świadomości i wrażliwości literackiej, technik pisarskich, problematyki samej literatury, nawet języka, pisarz ten zachował swoją wysoką pozycję
w kulturze polskiej. Nie tracą bowiem ważności wskazania, że trzeba zawsze żyć dla innych i zawsze stawać w obronie poniżanych i wyzyskiwanych, oraz że zawsze w życiu należy kierować się wysokimi wymaganiami etyki i moralności. Nasz patron Stefan Żeromski zobowiązuje nas do pracy i uczciwości, to żywe i aktualne przesłanie, będące moralnym testamentem, niech pozostanie mottem przyświecającym kolejnemu pokoleniu młodych Polaków. Z okazji Święta Patrona Szkoły i 95 rocznicy śmierci poety, którą będziemy obchodzić w tym roku w imieniu całej społeczności szkolnej
na grobie pisarza zostały zapalone znicze przez absolwentkę naszej szkoły. Aby bliżej poznać postać Stefana Żeromskiego zapraszamy do obejrzenia prezentacji.

W dniu Święta Patrona Szkoły życzymy Pedagogom pomnażania sił twórczych
i satysfakcji z pracy dydaktycznej,
wszystkim Pracownikom i Uczniom spełnienia marzeń, szczęścia i realizacji planów.

 

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (Prezentacja-Żeromski-2.odp)Prezentacja-Żeromski-2.odp13194 Kb

Nagrodzeni uczniowie naszej szkoły w konkursie

Miło nam poinformować, że uczniowie naszej szkoły otrzymali bardzo atrakcyjne nagrody za udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla dzieci "Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz", organizowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Nagrody są do odebrania w gabinecie dyrektora szkoły. Są to następujący uczniowie z kl. II a SP:

- Krzysztof Konopelski;

- Tatiana Łukaszewicz;

- Gabriela Zabiełło;

Dominika Radtke;

- Łucja Mikołajczyk;

- Michał Banach.

Wszystkim uczniom biorącym udział serdecznie gratulujemy!!!

ORGANIZACJA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA ÓSMOKLASIŚCI I ICH RODZICE!!!

Zbliża się termin EGZAMINÓSMOKLASISTY. Przekazujemy Wam ważne informacje dotyczące organizacji egzaminu oraz zasad bezpieczeństwa.

TERMINY:

Główny:

1. język polski –16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00 czas trwania - 120 minut
( dla uczniów bez dostosowania) do 180 minut ( dla uczniów z dostosowaniem); (przybory: długopis z czarnym wkładem)

2. matematyka –17 czerwca 2020 r.(środa) – godz. 9:00 czas trwania- 100 minut
( dla uczniów bez dostosowania) do 150 minut( dla uczniów z dostosowaniem); (przybory: długopis z czarnym wkładem, linijka,)

3. język obcy nowożytny –18 czerwca 2020 r.(czwartek) – godz.9:00 czas trwania - 90 minut ( dla uczniów bez dostosowania) do 135 ( dla uczniów z dostosowaniem). (przybory: długopis z czarnym wkładem)

Dodatkowy:

1.język polski –7 lipca 2020 r. (wtorek)– godz. 9:00

2.matematyka –8 lipca 2020 r.(środa) – godz. 9:00

3.język obcy nowożytny –9 lipca 2020 r.(czwartek) – godz.9:00

Wyniki egzaminu i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu będą do odebrania 31 lipca2020r.

 1. Egzamin jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń kończący klasę 8 musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.
 2. Egzamin ma formę pisemną.
 3. Egzaminu nie można nie zdać (nie określono minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać).
 4. Przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań należy zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na 1. oraz 2.stronie arkusza egzaminacyjnego.
 5. Zdający ( poza uczniami, którym dostosowuje się warunki egzaminu) podczas każdej części egzaminu będą nanosić odpowiedzi na kartę odpowiedzi poprzez zamalowanie czarnym długopisem odpowiedniej kratki ( jeśli się pomylą, mogą odpowiedź błędną wziąć w kółko i zaznaczyć poprawną).Zadania otwarte będą wykonywać na wyznaczonych do tego kartach zadań egzaminacyjnych.
 6. Należy rozwiązywać zadania samodzielnie, w sytuacji, gdy uczniowi zostanie udowodnione niesamodzielne wykonywanie zadań egzaminacyjnych,  jego egzamin zostaje przerwany i uczeń może go zdawać w drugim terminie, podanym niżej.
 7. Po upłynięciu czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań będzie jeszcze  5 minut przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi).
 8. W arkuszu egzaminacyjnym z matematyki będzie możliwość  wyrwania karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych wraz z kartą odpowiedzi ze środka arkusza egzaminacyjnego (nie należy odrywać karty odpowiedzi od karty rozwiązań zadań).
 9. Po zakończeniu pracy z arkuszem zdający zamyka go, odkłada  na brzeg stolika i podnosi rękę.
 10. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 11. Ostatni uczeń zostaje w sali egzaminacyjnej razem z komisją podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych.

Na stronie internetowej CKE ( www.cke.gov.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są: informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019, przykładowe arkusze egzaminacyjne, arkusze egzaminu próbnego, arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w kwietniu 2019 r.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
PODCZAS  EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2020

 • Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Prosimy rodziców o informację dotyczącą alergii lub innych schorzeń, które objawiają się katarem lub kaszlem oraz dotyczącą przeciwskazań zakrywania ust i nosa.
 • Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 • Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
  z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 • Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 • Przy wejściu do szkoły umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%) oraz zamieścić informację o obligatoryjnym korzystaniu i należy zdezynfekować dłonie.
  Środek ten znajduje się również w każdej sali egzaminacyjnej.
 • Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 • Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 • Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
 • Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 • Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1)     podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

2)     wychodzi do toalety

3)     kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 • Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
 • Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać
  z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.
 • Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 • Należy unikać tworzenia  grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

 

 

 

KONKURS Poradni PPP w Pasłęku

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

Czytaj więcej...

_____ORGANIZACJA KONSULTACJI DLA UCZNIÓW_____ ________w Szkole Podstawowej w Młynarach________

Od 25 maja br. umożliwiamy uczniom uczestnictwo na terenie Szkoły w konsultacjach indywidualnych. Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów i od 25 maja br. są skierowane do uczniów klas VIII a od 1 czerwca br. do uczniów pozostałych klas.
Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły.

Rodzice/opiekunowie prawni powinni zgłosić wybranemu nauczycielowi lub dyrektorowi mailowo lub telefonicznie chęć skorzystania z konsultacji.

Termin konsultacji zostanie ustalony przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielem i rodzicem ucznia.

 Zasady udziału uczniów w konsultacjach z nauczycielami:

 1. Uczeń przychodzi na wyznaczoną przez dyrektora godzinę.
 2. Nie przewiduje się dowożenia uczniów na wyznaczone konsultacje.
 3. Na konsultacje może przyjść uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. To samo dotyczy nauczycieli prowadzących konsultacje.
 4. W konsultacjach nie może uczestniczyć  uczeń, jeśli w jego domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 5. Jeśli to konieczne to na konsultacje uczeń zabiera własne podręczniki, zeszyty oraz przybory piśmienne.
 6. W drodze do i ze szkoły uczeń zobowiązany jest korzystać z osłony ust i nosa oraz zachowuje dystans społeczny.
 7. Przed wejściem do budynku uczeń dezynfekuje ręce środkiem dezynfekującym, a jeśli ma przeciwwskazania zdrowotne, to po wejściu do budynku musi natychmiast  umyć ręce wodą  z mydłem.
 8. Osłonę ust i nosa uczeń zdejmuje po zajęciu miejsca w klasie. To samo dotyczy nauczycieli.
 9. Podczas wychodzenia z klasy do toalety, na korytarz czy do innego pomieszczenia oraz opuszczania budynku szkoły obowiązuje zasłanianie ust i nosa przy użyciu maseczki lub innej osłony. To samo dotyczy nauczycieli.
 10. Przed wejściem do budynku szkoły może być przeprowadzony pomiar temperatury ciała przez pracownika szkoły. W przypadku podwyższonej temperatury uczeń nie zostanie przyjęty do szkoły. Dyrektor szkoły powiadamia o tym fakcie rodzica.
 11. Bezwzględnie należy przestrzegać zasad higieny podczas pobytu w szkole, tzn. należy często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać ręki na powitanie, nie dotykać rękami oczu, nosa, ust, zachować dystans społeczny.
 12. Należy zasłaniać usta i nos podczas kichania lub kasłania.
 13. Na korytarzu oraz w innych pomieszczeniach należy unikać skupisk i zachować dystans społeczny.

INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY DLA RODZICÓW DZIECI KLAS I - III

Informuję, że od 25 maja uczniowie klas I ‐ III mają możliwość udziału w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z elementami dydaktyki na terenie szkoły.

Przebywanie uczniów na zajęciach w budynku szkoły możliwe jest wyłącznie z zastosowaniem reżimu sanitarnego, ustalonego przez Głównego Inspektora Sanitarnego z uwzględnieniem wytycznych przeciwepidemicznych, ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Na podstawie tych wytycznych zostały sformułowane szkolne procedury bezpieczeństwa wprowadzone zarządzeniem dyrektora szkoły. Proszę o zapoznanie się z tymi procedurami. W procedurach zamieszczony jest wniosek i oświadczenia rodziców, którzy zdecydowaliby się na udział swoich dzieci na zajęciach na terenie szkoły.

Dzisiaj jest 30 października 2020 Imieniny obchodzą:
Zenobii, Edmunda, Przemysława

eDziennik

LogowanieOdwiedza nas 62 gości oraz 0 użytkowników.


(c) 2011-2012 Zespół Szkół Młynary