Company Logo

Projekt edukacyjny SZKOLNA PRACOWNIA SUKCESU III

Od 1 września 2021 rozpoczęła się rekrutacja uczestników do kolejnego projektu edukacyjnego: "Szkolna Pracownia Sukcesu III" realizowanego przez Szkołę Podstawową w Młynarach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy wszystkich chętnych do zapoznania się z zasadami uczestnictwa w projekcie i złożenia formularza uczestnictwa. Wszelkie informacje związane z rekrutacją oraz zasadami uczestnictwa zawarte są w Regulaminie Projektu. Można uzyskać je również w Biurze Projektu, które mieści się w sekretariacie szkoły. Szczegółowych informacji udziela p. Agnieszka Socha.

W ramach realizacji projektu w roku szkolnym 2021/2022 realizowane będą następujące działania i zajęcia pozalekcyjne:

 

Działania dla całych klas w ramach godzin lekcyjnych:

 1. Działania w ramach doradztwa zawodowego „Świadomie w przyszłość”. W ramach zadania uczniowie uzyskają wsparcie w zakresie:
  1. Pomoc w wyborze dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej poprzez indywidualne spotkania z doradcą zawodowym (wsparcie dla uczniów i rodziców);
  2. Wyjazdy na targi szkół średnich oraz wizyty zawodoznawcze do zakładów pracy;
  3. Warsztaty z przedsiębiorczości – zajęcia dla wszystkich klas
  4. Warsztaty z technik efektywnego uczenia się „Uczę się uczyć” – zajęcia grupowe dla wszystkich klas.

 

Zajęcia pozalekcyjne – grupy 8 osobowe:

 1. Zajęcia „Lubię siebie” - Uczniowie wezmą udział w zajęciach podnoszących kompetencje emocjonalno-społeczne z elementami integracji sensorycznej i terapii behawioralnej, biblioterapii i teatroterapii oraz w wyjazdach edukacyjnych do teatru Dramatycznego w Elblągu, biblioteki w Elblągu. Wsparciem objęci zostaną również rodzice uczniów. (1 grupa 8 osobowa z klas IV-VI). Prowadzący zajęcia: Małgorzata Kosińska i Beata Kucharzewska.
 2. Zajęcia rozwijające z języka angielskiego dla uczniów wszystkich klas szkoły (jedna grupa na poziomie rocznika). Uczniowie wezmą udział w wyjazdach edukacyjnych do Gdańska oraz w warsztatach podnoszących umiejętności posługiwania się j. angielskim w życiu codziennym Prowadzący zajęcia: panie Edyta Wasiluk-Jarosz, Katarzyna Jankowska, Marta Matak, Beata Dusza.
 3. Zajęcia rozwijające przyrodnicze dla uczniów klas I-VIII (jedna grupa na poziomie rocznika). Uczniowie wezmą udział w wyjazdach edukacyjnych: gospodarstwo agroturystyczne, park krajobrazowy, oceanarium, obserwatorium astronomiczne,  a także w wyjazdowych warsztatach przyrodniczych na Mierzeję WiślanąProwadzący zajęcia: panie Edyta Rożak, Renata Citowicz, Izabela Guzicz i Irena Afranowicz
 4. Robotyka i programowanie - zajęcia nastawione na rozwój umiejętności logicznego i kreatywnego myślenia, umiejętności rozumienia, kreatywności, innowacyjności, rozwiązywania problemów dla uczniów klas IV-VIII (dwie grupy). Uzupełnieniem
  zajęć będzie wyjazd do Centrum Nauki Kopernik na zajęcia praktyczne z robotyki. Prowadzący zajęcia: Jan Radziszewski;
 5. Zajęcia w ramach zadania „Projektowy Młyn”:
 1. Zajęcia projekt MATEMATYCZNY Z ELEMENTAMI GIER PLANSZOWYCH „PLANSZOWISKO” – uczniowie wezmą udział w zajęciach edukacyjnych, wyjadą do Centrum Nauki Kopernik oraz przygotują i przeprowadzą szkolny turniej gier planszowych (3 grupy 8 osobowe w każdym roku trwania projektu na poziomie klas I-III, IV-VI, VII-VIII). Prowadzący zajęcia: Renata Citowicz, Agnieszka Socha, Wiesława Hulanicka;
 2. MATEMATYCZNO-FIZYCZNY „PRAWA NATURY” - uczniowie wezmą udział
  w zajęciach edukacyjnych, wyjadą do Olsztyńskiego Obserwatorium Astronomicznego oraz przygotują i poprowadzą Festiwal Nauki – pokaz ciekawych doświadczeń (1 grupa 8 osobowa. w każdym roku trwania projektu na poziomie klas VII-VIII). Prowadzący zajęcia: Wiesława Hulanicka;
 3. „ARTYSTYCZNY ZAWRÓT GŁOWY” - uczniowie wezmą udział w zajęciach edukacyjnych, wyjadą do Teatru Muzycznego w Gdyni oraz przygotują Koncert
  z okazji Święta Szkoły (3 grupy 8 osobowe. w każdym roku trwania projektu na poziomie klas I-III, IV-VI, VII-VIII). Prowadzący zajęcia; Wioletta Kisiel, Agnieszka Socha, Edyta Wasiluk-Jarosz;
 4. „DZIENNIKARSCY PASJONACI”- uczniowie wezmą udział w zajęciach edukacyjnych, wyjadą do redakcji gazety i telewizji oraz przygotują gazetkę szkolną „Młynek” (1 grupa 8 osobowa. w każdym roku trwania projektu na poziomie klas VI-VIII). Prowadzący zajęcia: Urszula Białobrzeska;
 5. „JESTEM PRAKTYKIEM-TECHNIKIEM” uczniowie wezmą udział w zajęciach edukacyjnych, wyjadą do Hevelianum w Gdańsku i Centrum Eksperymentu w Gdyni, wezmą udział w warsztatach z robotyki oraz przygotują i poprowadzą Festiwal Nauki – pokaz wytworzonych prac (2 grupy 8 osobowe. w każdym roku trwania projektu na poziomie klas I-III i IV-VIII). Prowadzący zajęcia: Anna Zalewska;

Pomoc stypendialna

 1. Program Stypendialny - W celu umożliwienia rozwoju kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniom szczególnie uzdolnionym, osiągającym sukcesy naukowe zostanie przyznana pomoc stypendialna. Stypendia otrzymają uczniowie w dwóch kategoriach:

a)     stypendium naukowe dla uczniów klas IV-VI, którzy uzyskają średnią ocen min 5,5 oraz odnoszą sukcesy w szkolnych konkursach przedmiotowych (wiedzy, czytelniczych) – 5 stypendiów po 300zł/m-c przez 10 m-cy w każdym roku

b)     stypendium naukowe dla ucz klas VII-VIII, którzy uzyskają średnią ocen min 5,1 oraz odnoszą sukcesy w olimpiadach przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty – 5 stypendiów po 500zł/m-c przez 10 m-cy w każdym roku.

Zasady aplikowania i przyznawania stypendium określa odrębny regulamin stanowiący załącznik nr 4 do Regulaminu Projektu.

Zachęcamy wszystkich do szczegółowego zapoznania się z ofertą wsparcia oraz do złożenia formularza uczestnictwa!

Dzisiaj jest 20 maja 2024 Imieniny obchodzą:
Aleksander, Bernardyn, Bazyli

eDziennik

LogowanieOdwiedza nas 28 gości oraz 0 użytkowników.


(c) 2011-2012 Zespół Szkół Młynary