Company Logo

_____ORGANIZACJA KONSULTACJI DLA UCZNIÓW_____ ________w Szkole Podstawowej w Młynarach________

Od 25 maja br. umożliwiamy uczniom uczestnictwo na terenie Szkoły w konsultacjach indywidualnych. Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów i od 25 maja br. są skierowane do uczniów klas VIII a od 1 czerwca br. do uczniów pozostałych klas.
Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły.

Rodzice/opiekunowie prawni powinni zgłosić wybranemu nauczycielowi lub dyrektorowi mailowo lub telefonicznie chęć skorzystania z konsultacji.

Termin konsultacji zostanie ustalony przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielem i rodzicem ucznia.

 Zasady udziału uczniów w konsultacjach z nauczycielami:

 1. Uczeń przychodzi na wyznaczoną przez dyrektora godzinę.
 2. Nie przewiduje się dowożenia uczniów na wyznaczone konsultacje.
 3. Na konsultacje może przyjść uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. To samo dotyczy nauczycieli prowadzących konsultacje.
 4. W konsultacjach nie może uczestniczyć  uczeń, jeśli w jego domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 5. Jeśli to konieczne to na konsultacje uczeń zabiera własne podręczniki, zeszyty oraz przybory piśmienne.
 6. W drodze do i ze szkoły uczeń zobowiązany jest korzystać z osłony ust i nosa oraz zachowuje dystans społeczny.
 7. Przed wejściem do budynku uczeń dezynfekuje ręce środkiem dezynfekującym, a jeśli ma przeciwwskazania zdrowotne, to po wejściu do budynku musi natychmiast  umyć ręce wodą  z mydłem.
 8. Osłonę ust i nosa uczeń zdejmuje po zajęciu miejsca w klasie. To samo dotyczy nauczycieli.
 9. Podczas wychodzenia z klasy do toalety, na korytarz czy do innego pomieszczenia oraz opuszczania budynku szkoły obowiązuje zasłanianie ust i nosa przy użyciu maseczki lub innej osłony. To samo dotyczy nauczycieli.
 10. Przed wejściem do budynku szkoły może być przeprowadzony pomiar temperatury ciała przez pracownika szkoły. W przypadku podwyższonej temperatury uczeń nie zostanie przyjęty do szkoły. Dyrektor szkoły powiadamia o tym fakcie rodzica.
 11. Bezwzględnie należy przestrzegać zasad higieny podczas pobytu w szkole, tzn. należy często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać ręki na powitanie, nie dotykać rękami oczu, nosa, ust, zachować dystans społeczny.
 12. Należy zasłaniać usta i nos podczas kichania lub kasłania.
 13. Na korytarzu oraz w innych pomieszczeniach należy unikać skupisk i zachować dystans społeczny.
Dzisiaj jest 30 listopada 2020 Imieniny obchodzą:
Justyna, Andrzej, Konstanty

eDziennik

LogowanieOdwiedza nas 48 gości oraz 0 użytkowników.


(c) 2011-2012 Zespół Szkół Młynary