Company Logo

Logopeda

 

 ZAPRASZAM RODZICÓW NA LEKCJE OTWARTE ( na zajeciach otrzymaja panstwo niezbedne informacje do cwiczen z dzieckiem w domu, materialy pomocne do pracy oraz beda mieli okazje przyjrzec sie pracy logopedy)należy umowic sie wcześniej z logopeda na dogodny dla siebie termin realizacji zajęc.

kontakt tel.698 649 954

 

Logopeda -  mgr Sylwia Monika Waśniewska

Godziny pracy w roku szkolnym 2019/2020

poniedziałek 8:00-12:30

wtorek        7:30-8:45       9:45-11:30

środa         7:30-11:30      13:30-14:15

czwartek     8:50-11:30      12:30-13:15

piątek         7:00-12:30     

KONSULTACJE DLA RODZICÓW odbywają się w dogodnym dla Państwa terminie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy logopedy, po ówczesnym umówieniu.

 

Plan pracy logopedy w Zespole Szkół w Młynarach

Działalność diagnostyczna:

1.Wstępne przeprowadzenie badań w celu ustalenia wad wymowy uczniów klas pierwszych

2.Zakwalifikowanie potrzebujących uczniów do dalszej diagnozy i terapii oraz do zajeć logopedycznych.

3.Przeprowadzenie prawidłowej diagnozy.

4.Kontynuacja terapii wad i zaburzeń mowy uczniów klas II-VI i gimnazjum (według potrzeb)

Profilaktyka logopedyczna uczniów

1. Zapobieganie powstawaniu wad wymowy i czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy.

2.Stymulowanie procesu nabywania kompetencji i sprawności warunkujących prawidłowy przebieg komunikacji językowych.

3.Czuwanie nad rozwojem mowy, kształcenie, rozwijanie i doskonalenie umiejętności komunikowania się z otoczeniem.

4.Zapobieganie dysharmonii rozwojowych.

5.Stymulowanie rozwoju poznawczo-językowego.

6.Prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę i doskonalących mowę już ukształtowaną:ćwiczenia aparatu artykulacyjnego,oddechowego i fonacyjnego, ćwiczenia słuchowe, rytmiczne, ćwiczenia dykcji.

7. Stymulacja rozwoju językowego uczniów z uwzględnieniem wszystkich aspektów mowy:wymowa, słownictwo, strona gramatyczna i stylistyczna wypowiedzi.

Terapia logopedyczna, jednolitość oddziaływań dydatyczno-wychowawczych


1.Ustalenie odpowiedniego rodzaju terapii w celu osiągnięcia zamierzonych efektów pracy, usuwanie, likwidowanie wszelkich zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej.

2.Uwzględnienie potrzeb dziecka w terapii, pomoc w przezwyciężaniu problemów z mówieniem, rozumieniem, pisaniem,  czytaniem.

3.Indywidualna lub grupowa praca z uczniem w zależności od rodzaju zaburzeń mowy.

4.Włączenie, zaangażowanie rodzica lub opiekuna do życia szkolnego, pracy z dzieckiem i zachęcanie do realizacji zadanego materiału ćwiczonego.

5.Regularne spotkania logopedy z uczniem, rodzicami lub opiekunami dziecka uczęszczającego na terapię logopedyczną.

Podnoszenie jakości opieki logopedycznej


1. Współpraca z nauczycielami i wychowawcami, uświadomienie prawidłowej wymowy u dzieci, zapewnienie pomocy o charakterze terapeutycznym i instruktażowym.

2.Stała współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

3.Współpraca z Centrum Logopedycznym i grupami wsparcia.

4.Wykorzystanie w pracy pomocy logopedycznych (karty pracy, gry planszowe, płyty komputerowe).

 

Dzisiaj jest 2 kwietnia 2020 Imieniny obchodzą:
Maria, Franciszek, Urban

eDziennik

LogowanieOdwiedza nas 37 gości oraz 0 użytkowników.


(c) 2011-2012 Zespół Szkół Młynary